نام قطعه: تموم کن برو

متن ترانه:

تموم شدی برای من حواسم هست و دیگه پرته
می دونی برای صداقت همیشه شرته
برو که ربط رابطه ی ما به هم بی ربطه
تو کم گذاشتی واسم برای من دیگه تو مردی
گذاشتی پا رو حرفت و قسم هایی که می خوردی
برو که آبروی عشقمون و تو بردی
تموم  کن برو که دیگه حس من به تو عوض شده
تموم کن  برو که موندنم با خیال بی خوده
تموم  کن  برو کشش نداره دیگه ذهن و جون من
تموم کن  برو نه دیگه حرف موندن و با من نزن

چشات یه حرفی داشت و من نگات و خوندم خط به خط
رو دست خوردی دیدم که رده پایی اون وسط
یه نقطه ضعف کافی بود برای رد شدن ازت
چیزی نگو برو فقط برو فقط
تموم کن برو که دیگه حس من به تو عوض شده
تموم  کن برو که موندنم با خیال بی خوده
تموم کن  برو کشش نداره دیگه ذهن و جون من
تموم کن  برو نه دیگه حرف موندن و با من نزن

 

تموم کن برو

سایر جزییات و نوازندگان قطعه.

این قطعه فاقد جزییات بیشتر می باشد. وبگاه خبری و رسانه نوای پارسی

Recent releases.

مطالب مرتبط :

قهرمان بی ادعا
بوی بارون