نام قطعه: با خنده گریه میکنم

متن ترانه:

پیش کی میکنی دلبری من
با خنده گریه میکنم
با خنده گریه میکنم
یه دفعه میشنوم دور تو پره
تو خوب حالتو منو یه قلب که دیگه پیش تو گم
صدای قهقهت میاد تو گوشه لعنتیم و من
دیگه نیشتمو پیشت کی میکنه دلبری گلم
پیش کی میکنی دلبری بی من
از کی میبری دل تو تا این حد
وقتی گریه میکنی پیش تو کی هست؟
پس کی نوازش میکنه تورو با این دست
پیش کی میکنی دلبری بی من
از کی میبری دل تو تا این حد
وقتی گریه میکنی پیش تو کی هست؟
پس کی نوازش میکنه تورو با این دست
میکشی دست سردتو به قلب داغون و غمگین من
یه وقتی گریت گرفت بدون که همیشه من پیشتم
بدون که من پیشتم بگیر تو دست سردمو
با دست سردت بگیر گرمای قلبمو
همین قلبی رو که عاشقش کردی
می خواد بازم بیاد کاشکی برگردی
پیش کی میکنی دلبری بی من
از کی میبری دل تو تا این حد
وقتی گریه میکنی پیش تو کی هست؟
پس کی نوازش میکنه تورو با این دست
پیش کی میکنی دلبری بی من
از کی میبری دل تو تا این حد
وقتی گریه میکنی پیش تو کی هست؟
پس کی نوازش میکنه تورو با این دست

 

با خنده گریه میکنم

سایر جزییات و نوازندگان قطعه.

این قطعه فاقد جزییات بیشتر می باشد. وبگاه خبری و رسانه نوای پارسی

جدیدترین قطعات.

مطالب مرتبط :

عاشق شو
شهر باران
یه صدا
یه عشقه
خوشبختیه ما
حس همیشگی