گروه «Green Day» (روز سبز) مجبور شد تاریخ تور اجرای کنسرت ها رو به علت بیماری که اعضای گروه به آن مبتلا شدند، به تعویق بیاندازد.

نوای پارسی : گروه «Green Day» به علت بیمیاری  اعضای گروه مجبور شدند کنسرتهای خود را کنسل کنند و همچنین تاریخ اجرای تورهای کنسرت را نیز به تعویق بیندازند.

این گروه قرار بود در این هفته اجرایی در خیابان لویس چیگاگو داشته باشند اما بخاطر بیماری که اعضای گروه به آن مبتلا شدند ،در اجرای کنسرت ها دچار مشکل شدند.

گروه Green Day در حالت خوشبینانه باید 3 اجرا از 4 اجرای اول درآینده ی نزدیک را به تعویق بیاندازد و برنامه اجرادر شهر تورنتو را نیزکنسل کنند.”این خبررا در صفحه ی فیسبوک این گروه منتشر شده است. بخاطر آثار بیماری که بیشتر اعضا و کارکنان  اجرا مبتلا شدند تاریخ اجراهای زیر به عقب افتاده است:

خیابان Louis، MO درتاریخ  20/09 در شیکاگو، IL در 9/21و MI در9/24.همچنین برنامه ی کنسرت تورنتو که باید در World Cup of Hockey Fan Village اجرا میشد کنسل خواهد شد. مطابق برنامه ,این گروه برای همه ی کنسرت ها بجز تاریخ اجرای کنسرتتورنتو،تاریخ جبرانی خواهد گزاشت و بلیط ها برای تاریخ جدید پذیرفته خواهد بود و اولویت دارند

گروه  در مصاحبه ای اعلام کردند :”ما خیلی ناراحت هستیم که باید اطلاع بدیم که 3 اجرا به عقب افتاده و برنامه تورنتو کنسل شده,بسیاری از افراد گروه با این بیماری چند روزی درگیر هستند ودر پایان ما آماده خواهیم شد و این بهترین اجرای ما می شود.

تورهای این گروه در پایان این ماه مجددا برگزار خواهد شد درتاریخ  26 سپتامبر اجرای  Newport Music Hallرا دارند. گروه «Green Day» در سال اینده در امریکا در تاریخ های Leeds First Direct Arena (February 5), Manchester Arena (February 6) and London’s O2 (February 8) اجرا خواهند داشت

منبع : وب سایت خبری و ریانه نوای پارسی

نظرات.

در حال حاضر هیچ نظری مربوط به این مقاله وجود دارد. شما برای اولین بار افتخار ویژه ارسال یک دیدگاه را دارید. با سپاس!

پاسخ دهید

* آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
* ممکن هست شما از برچسب ها و ویژگی های HTML استفاده کنید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>